Tjänster

Mina tjänster

Den ständiga ambitionen i mitt arbete är att hjälpa människor på vägen till välmående. Detta gör jag genom samtalscoaching och samtalsterapi.

Samtalscoaching

Samtalscoaching passar väl om du vill:

  • Uppnå balans i ditt privatliv
  • Stärka din självkänsla
  • Ta fram dina styrkor och undanträngd kreativitet
  • Få hjälp att hantera problem eller svåra situationer
  • Ta ansvar för din hälsa
  • Med mera

Vid samtalscoaching använder jag bland annat visualisering, kroppsmedvetenhet, mindfulness, guidade meditationer, ACT och nonviolent communication som hjälp. Vi utgår från där du står idag och arbetar för att hitta rätt väg för att uppnå dina mål.

Samtalsterapi

Genom terapisamtal kan vi möta det du tycker är svårt. Det kan handla om ångest, livskriser, förluster eller andra svårigheter. Utöver det kan det också vara en period i livet där du känner att du skulle vilja utforska och utveckla dig själv. Med hjälp av ett varsamt arbete i terapin kan du uppnå en djupare självkännedom och på så sätt öka din förmåga att göra medvetna och goda livsval.

Tillsammans utforskar vi de hinder och blockeringar som du upplever och arbetar utifrån dem. För mig är det en självklarhet att anpassa sessionerna efter det som är mest effektivt och hjälpsamt för just dig och din terapiprocess.

Vill ni veta mer?